<delect id="lfnvf"></delect>
  <output id="lfnvf"></output><b id="lfnvf"></b>

  <output id="lfnvf"><track id="lfnvf"><ins id="lfnvf"></ins></track></output>

  <delect id="lfnvf"></delect>
  <delect id="lfnvf"></delect>

    好詩文網_古詩文大全鑒賞
    先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

    殷武

    (18人評價) 4.4

    朝代:先秦

    作者:佚名

     

    撻彼殷武,奮伐荊楚。深入其阻,裒荊之旅。有截其所,湯孫之緒。

    維女荊楚,居國南鄉。昔有成湯,自彼氐羌,莫敢不來享,莫敢不來王。曰商是常。

    天命多辟,設都于禹之績。歲事來辟,勿予禍適,稼穡匪解。

    天命降監,下民有嚴。不僭不濫,不敢怠遑。命于下國,封建厥福。

    商邑翼翼,四方之極。赫赫厥聲,濯濯厥靈。壽考且寧,以保我后生。

    陟彼景山,松伯丸丸。是斷是遷,方斫是虔。松桷有梴,旅楹有閑,寢成孔安。


    精彩推薦

    的古詩大全


    殷武譯文及注釋

    作者:佚名 譯文 殷王武丁神勇英武,是他興師討伐荊楚。王師深入敵方險阻,眾多楚兵全被俘虜。掃蕩荊楚統治領土,成湯子孫功業建樹。 你這偏僻之地荊楚,長久居住中國南方。從前成湯建立殷商,那些遠方民族氐羌,沒人膽敢不來獻享,沒人膽敢不來朝王。殷王實為天下之長。 上帝命令諸侯注意,建都大禹治水之地。每年按時來朝來祭,不受責備不受鄙夷,好好去把農業管理。 上帝命令殷王監視,下方人民恭謹從事。賞不越級罰不濫施,人人不敢怠慢度日。君王命令下達諸侯,四方封國有福享受。...

    相關賞析

    寫賞析 寫賞析

    殷武鑒賞

    作者:佚名  《殷武》一詩,是《商頌》的最后一篇,也是《詩經》三百零五篇的最后一篇,《毛詩序》所作題解為“祀高宗也”,謂其為商人祭祀歌頌殷高宗武丁之詩。但魏源本三家詩之說,云:“春秋僖四年,公會齊侯、宋公伐楚,此詩與《魯頌》‘荊舒是懲’,皆侈召陵攘楚之伐,同時同事同詞,故宋襄公作頌以美其父(桓公)。”(《詩古微》)王先謙《詩三家義集疏》以為“魏說為此詩定論,毛序之偽,不足辨也”。然吳闿生《詩義會通》云:“考《商頌》五篇,皆盛德之事,非宋之所宜有,且其詩有‘邦...

    猜您喜歡的分類:

    著名詩人

    李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

    蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

    王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

    賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

    黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

    楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

    ?
    © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  手機版 神马影院午夜伦理限级_午夜十二点伦理电影_伦理片日本中文在线