<delect id="lfnvf"></delect>
  <output id="lfnvf"></output><b id="lfnvf"></b>

  <output id="lfnvf"><track id="lfnvf"><ins id="lfnvf"></ins></track></output>

  <delect id="lfnvf"></delect>
  <delect id="lfnvf"></delect>

    好詩文網_古詩文大全鑒賞
    先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

    不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還。

    (1人評價) 5

    朝代:唐朝

    作者:王維

     

    bú fáng yǐn jiǔ fù chuí diào ,jun1 dàn néng lái xiàng wǎng hái

      不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還

    古:通通仄仄仄平仄 平仄平平通仄平 ◆還【上平十五刪】【下平一先】
    今:通平仄仄仄平仄 平仄通平通仄平 ◆還【四開,ai,uai】【七尤,ou,iu(iou)】【八寒,an,ian,uan,üan】

    出自:王維《答張五弟》

    作品原文拼音及韻律:

    zhōng nán yǒu máo wū ,qián duì zhōng nán shān
    終南有茅屋,前對終南山。
    平平仄平仄 平仄平平平 ◆山【上平十五刪】

    zhōng nián wú kè cháng bì guān ,zhōng rì wú xīn zhǎng zì xián
    終年無客常閉關,終日無心長自閑。
    平平平仄平仄平 平仄平平通仄平 ◆閑【上平十五刪】

    bú fáng yǐn jiǔ fù chuí diào ,jun1 dàn néng lái xiàng wǎng hái
    不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還。
    通通仄仄仄平仄 平仄平平通仄平 ◆還【上平十五刪】
    不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還

    【釋義】

    不妨 [bù fáng]表示可以這樣做,沒有什么妨礙:這種辦法沒有用過,~試試。有什么意見,~當面提出來。

    垂釣  [chuí diào]釣魚:湖邊~。

    往還 [wǎng huán]往來;來往:~于京滬之間。他們兩個經常有書信~。

    【翻譯】

    英:Might as well drink back fishing, but you can also phase back

    韓:?? ? ?? ? ?? ? ? ?????, ? ? ??? ? ??

    繁:不妨飲酒複垂釣,君但能來相往還

    本文圖片皆有版權
    http://www.www.nt977.com/view.php?id=77274


    精彩推薦

    王維的古詩大全


    作者介紹

    王維
    {$view->author} 王維(701年-761年,一說699年—761年),字摩詰,漢族,河東蒲州(今山西運城)人,祖籍山西祁縣,唐朝詩人,有“詩佛”之稱。蘇軾評價其:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”開元九年(721年)中進士,任太樂丞。王維是盛唐詩人的代表,今存詩400余首,重要詩作有《相思》《山居秋暝》等。王維精通佛學,受禪宗影響很大。佛教有一部《維摩詰經》,是王維名和字的由來。王維詩書畫都很有名,非常多才多藝,音樂也很精通。與孟浩然合稱“王孟”。.?
    猜您喜歡的分類:

    著名詩人

    李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

    蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

    王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

    賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

    黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

    楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

    ?
    © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  手機版 神马影院午夜伦理限级_午夜十二点伦理电影_伦理片日本中文在线