<delect id="lfnvf"></delect>
  <output id="lfnvf"></output><b id="lfnvf"></b>

  <output id="lfnvf"><track id="lfnvf"><ins id="lfnvf"></ins></track></output>

  <delect id="lfnvf"></delect>
  <delect id="lfnvf"></delect>

    好詩文網_古詩文大全鑒賞
    先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

    賭書消得潑茶香,當時只道是尋常。

    (4人評價) 5

    朝代:清朝

    作者:納蘭性德

     

    dǔ shū xiāo dé pō chá xiāng ,dāng shí zhī dào shì xún cháng

      賭書消得潑茶香,當時只道是尋常

    古:仄平平仄仄平平 通平通仄仄平平 ◆常【下平七陽】
    今:仄平平通平平平 通平通仄仄平平 ◆常【十唐,ang,iang,uang】

    出自:納蘭性德《浣溪沙》

    作品原文拼音及韻律:

    shuí niàn xī fēng dú zì liáng ?xiāo xiāo huáng yè bì shū chuāng
    誰念西風獨自涼?蕭蕭黃葉閉疏窗。
    平仄平平仄仄平 平平平仄仄通平 ◆窗【上平三江】

    chén sī wǎng shì lì cán yáng 。bèi jiǔ mò jīng chūn shuì zhòng
    沉思往事立殘陽。被酒莫驚春睡重,
    通通仄仄仄平平 仄仄仄平平仄通 ◆重【上平二冬】

    dǔ shū xiāo dé pō chá xiāng 。dāng shí zhī dào shì xún cháng
    賭書消得潑茶香。當時只道是尋常。
    仄平平仄仄平平 通平通仄仄平平 ◆常【下平七陽】
    賭書消得潑茶香,當時只道是尋常


    【釋義】

    清朝才子納蘭容若有感于趙氏夫婦的伉儷情深,寫下了“賭書消得潑茶香,當時只道是尋常。”的千古名句,紀念亡妻盧氏,亦為后人所樂道。

    李清照在《〈金石錄〉后序》一文中追憶她婚后屏居鄉里時與丈夫趙明誠“賭書”的情景:“余性偶強記,每飯罷,坐歸來堂,烹茶,指堆積書史,言某事在某書、某卷、第幾頁、第幾行,以中否,角勝負,為飲茶先后。中,既舉杯大笑,至茶傾覆懷中,反不得飲而起。甘心老是鄉矣!”意思是說李清照與丈夫趙明誠烹茶“賭書”,哪一件事情在那一本書的哪一卷、哪一頁、哪一行,勝者先喝茶,有時候興奮忘情,打翻了茶杯灑在懷里。

    【賭書消得潑茶香,當時只道是尋常問答】

    賭書消得潑茶香,當時只道是尋常。說是的哪個典故?

    答:“賭書消得潑茶香,當時只道是尋常”出自納蘭性德的《浣溪沙》,說的是李清照的《賭書潑茶》典故。《〈金石錄〉后序》:“余性偶強記,每飯罷,坐歸來堂,烹茶,指堆積書史,言某事在某書、某卷、第幾頁、第幾行,以中否,角勝負,為飲茶先后。中,既舉杯大笑,至茶傾覆懷中,反不得飲而起。甘心老是鄉矣!”

      南宋女詞人李清照和丈夫趙明誠夫婦倆都同樣喜好讀書藏書,李清照的記憶力又強,所以每次飯后一起烹茶的時候,就用比賽的方式決定飲茶先后。一人問某典故是出自哪本書哪一卷的第幾頁第幾行,對方答中先喝。可是贏者往往因為太過開心,反而將茶水灑了一身。成為流傳至今的千古佳話。

    賭書消得潑茶香,當時只道是尋常是什么意思?

    答:“賭書消得潑茶香”出自李清照的一個典故。李清照在《〈金石錄〉后序》一文中曾追敘她婚后屏居鄉里時與丈夫賭書的情景,文中說:“余性偶強記,每飯罷,坐歸來堂,烹茶,指堆積書史,言某事在某書、某卷、第幾頁、第幾行,以中否,角勝負,為飲茶先后。中,既舉杯大笑,至茶傾覆懷中,反不得飲而起。甘心老是鄉矣!”

    但是這其中的解釋,與現在被采納的答案是不一樣的。并不是“將茶水倒入自己懷里”,而是兩個人比賽誰記憶力好,贏了的人可以先喝茶,有人說中的時候,高興地舉起杯子大笑,卻因笑而持杯不穩,導致茶水灑到了懷里,反而沒法喝了。

    【翻譯】

    英:Gambling book to pour tea incense, then only road is common

    韓:???? ? ??? ??? ??, ??? ?? ??? ??.

    繁:賭書消得潑茶香,當時只道是尋常

    本文圖片皆有版權
    http://www.www.nt977.com/view.php?id=77287


    精彩推薦

    納蘭性德的古詩大全


    作者介紹

    納蘭性德
    {$view->author} 納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關聯于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經歷平淡。特殊的生活環境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創作呈現出獨特的個性和鮮明的藝術風格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故心人易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。.?
    猜您喜歡的分類:

    著名詩人

    李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

    蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

    王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

    賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

    黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

    楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

    ?
    © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  手機版 神马影院午夜伦理限级_午夜十二点伦理电影_伦理片日本中文在线