<delect id="lfnvf"></delect>
  <output id="lfnvf"></output><b id="lfnvf"></b>

  <output id="lfnvf"><track id="lfnvf"><ins id="lfnvf"></ins></track></output>

  <delect id="lfnvf"></delect>
  <delect id="lfnvf"></delect>

    好詩文網_古詩文大全鑒賞
    先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

    我未成名君未嫁,可能俱是不如人。

    (1人評價) 5

    朝代:唐朝

    作者:羅隱

     

    wǒ wèi chéng míng jūn wèi jià ,kě néng jù shì bú rú rén

      我未成名君未嫁,可能俱是不如人
      
    古:仄仄平平平仄仄 仄平平仄通通平 ◆人【上平十一真】
    今:仄仄平平平仄仄 仄通仄仄通平平 ◆人【九文,en,in(ien),un(uen),ün(üen)】

    出自:羅隱《贈妓云英》

    作品原文拼音及韻律:

    zhōng líng zuì bié shí yú chūn ,zhòng jiàn yún yīng zhǎng shàng shēn
    鐘陵醉別十余春,重見云英掌上身。  
    平平仄仄仄平平 通仄平平仄仄平  ◆身【上平十一真】

    wǒ wèi chéng míng jūn wèi jià ,kě néng jù shì bú rú rén
    我未成名君未嫁,可能俱是不如人。  
    仄仄平平平仄仄 仄平平仄通通平  ◆人【上平十一真】
    我未成名君未嫁,可能俱是不如人

    【釋義】

    這是唐詩人羅隱的一首詩。他一生未仕,多年在外流浪之后回到這個地方,見到了一個當年就認識的妓女云英,云英笑他仍是白丁,他就寫了這首《贈妓云英》。

    傳說這個故事是這樣的:相傳秀才羅隱初次赴京應舉,在鐘陵筵上與歌女云英同席。十二年后仍未考中,復與云英相見,受到嘲笑,因而寫此詩作答。一個是落第秀才,一個是半老歌女,地位雖有懸殊,命運卻是相似。

    【我未成名君未嫁,可能俱是不如人的問答】

    "我未成名君未嫁,可能俱是不如人"這句話的具體意思是什么?

    答:有詩評說,這兩句與其說是反譏云英,倒不如說是借以自嘲。其實如果不從羅隱方面想,從云英方面想,應該也是比較有意思的。

    羅隱把成名與嫁人相提并論,可見在古人眼里,女子嫁人與考秀才一樣乃是人生最大事業,十年已過,還見云英仍然未成就事業,羅隱不免有同是天涯淪落之感,重見云英掌上身,意思是可見你我事業都未成功,你又何苦來諷刺我?

    大中十三年(859年),羅隱于南康郡首次入貢京師。途經鐘陵,與妓云英同席。十二年后(咸通十二年,871年),見黜禮部,旅況窮途,于鐘陵再遇云英,感寓身世,遂寫下其代表作《嘲鐘陵妓云英》:“鐘陵醉別十余春,重見云英掌上身;我未成名君未嫁,可能俱是不如人。”“云英未嫁”即出于此。

    “我未成名君無嫁,可能俱是不如人。”有何典故?

    這首詩的作者是晚唐的羅隱,某日晚上信手翻書,眼前一亮,竟然發現此佳句,出于羅隱之手,全詩云“鐘陵醉別十年春,重見云英掌上身;我未成名君未嫁,可能俱是不如人。”(《贈妓羅英》)世事無常,人生跌宕,江湖漂泊,年華漸逝,身世之悲,躍然紙上。看到此詩,令吾想起杜甫傷感地寫給李龜年的句子:“最是江南好風景,落花時節又逢君”。


    【翻譯】

    英:I did not become famous jun did not marry, perhaps all is inferior person

    韓:? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ????, ??? ?? ? ???

    繁:我未成名君未嫁,可能俱是不如人

    本文圖片皆有版權
    http://www.www.nt977.com/view.php?id=77303


    精彩推薦

    羅隱的古詩大全


    作者介紹

    羅隱
    {$view->author} 羅隱(833-909),字昭諫,新城(今浙江富陽市新登鎮)人,唐代詩人。生于公元833年(太和七年),大中十三年(公元859年)底至京師,應進士試,歷七年不第。咸通八年(公元867年)乃自編其文為《讒書》,益為統治階級所憎惡,所以羅袞贈詩說:“讒書雖勝一名休”。后來又斷斷續續考了幾年,總共考了十多次,自稱“十二三年就試期”,最終還是鎩羽而歸,史稱“十上不第”。黃巢起義后,避亂隱居九華山,光啟三年(公元887年),55歲時歸鄉依吳越王錢镠,歷任錢塘令、司勛郎中、給事中等職。公元909年(五代后梁開平三年)去世,享年77歲。.?
    猜您喜歡的分類:

    著名詩人

    李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

    蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

    王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

    賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

    黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

    楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

    ?
    © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  手機版 神马影院午夜伦理限级_午夜十二点伦理电影_伦理片日本中文在线